เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

บุพกรรมสัญญากับพุทธศาสนาไม่ผิดแต่ผิดที่คนนำไปใช้

| หมวดธรรมะ,ข้อคิดชีวิต | chomrom
เฉิน เซียง
# โพสเมื่อ 22 ก.พ. 2559
© เนื้อหานี้ ผู้โพสสร้างสรรค์เอง ® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เข้าชม 644 (1 ต่อวัน) ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0

บุพกรรมสัญญากับพุทธศาสนาไม่ผิดแต่ผิดที่คนนำไปใช้

เครือข่าย คนกินเจ และมังสวิรัติ-บุพกรรมสัญญากับพุทธศาสนาไม่ผิดแต่ผิดที่คนนำไปใช้-1

   บุพกรรมสัญญากับพุทธศาสนาไม่ผิดแต่ผิดที่คนนำไปใช้

   เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าเกิดมาลืมตาดูโลก นั้นได้ร้องไห้จนหน้าดำหน้าแดง  แม่จึงนำไปผูกข้อต่อแขนให้เป็นลูกของพระตามความเชื่อโบราณ แม่ท่านได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก และท่านพาลูกๆเข้าวัดสร้างกุศลอย่างต่อเนื่อง แม่ไม่สามารถทานเนื้อสัตว์ใหญ่ได้ตั้งแต่เด็กท่านก็สอนให้ลูกๆไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ มีข้าพเจ้าที่ทำตามแม่มาโดยตลอดไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่มาตั้งแต่เด็ก  ครอบครัวตั้งแต่ข้าพเจ้าเติบโตมาเป็นพุทธศาสนาที่เคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มากและอย่างต่อเนื่อง จนข้าพเจ้าเติบโตมาข้าพเจ้าก็ยังทำตามคำสอนของพ่อแม่ ถึงแม้ตนเองจะมีทางปฏิบัติที่แตกต่างเมื่อปลุกตื่นภายในตนเมื่อปีกึ่งพุทธกาลปี พ.ศ.2550 จะถึงวันเกิดครบ 30 ปีข้าพเจ้าก็เลิกทานเนื้อสัตว์ทุกชนิด บำเพ็ญศีล 5 และกุศลกรรมบถ 10 อย่างต่อเนื่องและแท้จริง

   จนกระทั่งข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาได้ระยะหนึ่งจึงเข้าใจความจริงแล้วว่าทำไมถึงร้องไห้หนักมากตั้งแต่เด็กคือไม่อยากมาเกิดเพราะการเกิดย่อมมีแต่ความทุกข์ มีเรื่องราวในภายภาคหน้าที่ต้องพบเจอและอดทน และการที่ลงมาเกิดแล้วอย่าได้ลืมพระพุทธศาสนา และบุพกรรมสัญญาที่เคยกล่าววาจาไว้เมื่อครั้งอดีต สืบทอด แนวทางพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามแนวทางแห่งธรรมชาติและอย่าได้ทอดทิ้งพุทธศาสนา ดังที่เคยผูกข้อต่อแขนสัญญากับพระโคตมพุทธเจ้าเอาไว้ ข้าพเจ้าฟื้นและตื่นเข้าใจในบุพกรรมสัญญาต่างๆมานานแล้ว แต่ด้วยเนื้อแท้ของธรรมชาติมนุษย์นั้นยากยิ่งจะเข้าใจ การปลูกฝังเรื่องราวต่างๆถูกๆ ผิดๆในทางธรรมมีมากมายจนข้าพเจ้าเริ่มท้อในบางครั้ง เพราะคำว่าเมตตาและศีล 5 ที่แท้จริงนั้นช่างยากยิ่งในการสื่อความหมายให้ทุกคนเข้าใจ ในรูปกายที่เป็นเพียงปุถุชนของข้าพเจ้านั้นยากที่คนจะเข้าใจและรู้ถึงการบำเพ็ญที่ถูกต้อง พระโคตมพุทธเจ้าท่านทรงห่วงหลักธรรมต่างๆที่ท่านได้ทิ้งไว้เบื้องหลังก่อนนิพพาน จึงบัญญัติกฏต่างๆไว้ เป็นศีลแห่งการปฏิบัติที่เข้าใจแบบมีสติ แต่ปัจจุบันนี้ในร่มกาสาวพัสตร์ของพระองค์ได้ถูกบิดเบือนกล่าวอ้างจนไม่เหลือธรรมะที่แท้จริงมากนัก มีเพียงแต่การปฏิบัติที่ยังมีอัตตาภายในสูง แต่ก็ยังมีเหลือบ้างในผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้พึงเคารพเป็นแบบอย่าง  แม้บุพกรรมต่างๆที่เรากระทำไว้แต่ในอดีตจะฟื้นคืนกลับมา แต่ปณิธาณที่เคยกล่าวไว้ในอดีตกาลชั่งมองแล้วยากยิ่งในการฟื้นฟูโดยเฉพาะผู้ถือครองแห่งธรรมะย่อมต้องพยายามฝึกฝนตนให้เข้าสู่ความถูกต้องให้ได้ แท้จริงไม่ได้ยากเพราะธรรมะคือธรรมชาติภายในของเรา ความดีความชั่วอยู่ที่ตัวเราทราบดี ถึงแม้จะมีจีวรหรือเครื่องทรงงดงามแค่ไหนถ้าจิตใจของผู้บำเพ็ญไม่สะอาด เที่ยงแท้ มีศีลแต่เพียงปากกล่าวเท่านั้นย่อมไม่ใช่หนทางสำเร็จแห่งมรรคผลนิพพานได้ เมื่อความเสื่อมเกิดขึ้นที่ตัวเรา

  "การกระทำว่าพร้อมหรือไม่พร้อม ว่าดีหรือชั่ว หรือไม่นั้น ไม่ใช่ให้คนอื่นมาตัดสินก่อนเราถึงรู้ตัว แต่ควรจะเป็นตัวเราที่จะตัดสินตัวเราก่อน จะดีหรือชั่วใจเรารู้ดี ว่าเป็นอย่างไร  ฉะนั้นแล้วการจะตัดสินว่าใครเป็นคนดีหรือชั่วนั้น ตัวเราต้องมองตัวเราก่อนและตัดสินตัวเราก่อนเพื่อการแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไปเมื่อคนอื่นมาตัดสินความชั่วของเราแทน"

  นี่คือประโยคที่ถูกบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช 2552 ฝากไว้ให้อ่านเป็นข้อคิดเตือนใจเมื่อครั้งใดที่เราคิดได้ก็ขอให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีเข้าใจโลก เข้าใจตนให้ได้ก่อนที่คนอื่นจะมาเข้าใจตัวเราแทน

   และข้าพเจ้าพึงหวังในช่วงวาระวันมาฆบูชาที่ถือปฏิบัติมาหลายพันปีจะเป็นข้อเตือนใจให้ลูกศิษย์ของพุทธองค์ได้มองถึงหลักธรรมเนื้อแท้ที่พระโคตมพุทธเจ้าได้กล่าวบอกไว้แม้จะไม่ใช่จากวาจาของท่านโดยตรงเหมือนเมื่อครั้งสองพันกว่าปีที่ผ่านมาแต่พึงให้เข้าใจในหลักพระธรรมของพระองค์อย่างแท้จริง ทั้งนักบวชและฆราวาสที่นับถือพึงปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ไม่หลงในลาภ ไม่เสื่อมเพราะยศ ไม่ยึดแต่ตน ก็ถือว่าเป็นคนที่ควรเคารพ และอย่าได้ว่ากล่าวพุทธศาสนา อย่าได้ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเพราะการปฏิบัติของผู้อยู่ในศีลเสื่อมเองไม่ใช่พุทธศาสนาผิด แต่ผิดที่คนนำไปใช้ เพราะยุคนี้เป็นยุคที่ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ความดีความชั่วมองเห็นได้ง่ายและเร็วในการรับรู้เพราะนี่คือโลกยุคใหม่ที่คนมีปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆได้ด้วยข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบกาย และข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านทำจิตให้สบายก้าวผ่านความทุกข์ยากจากภายในใจของเราให้ได้อย่างแท้จริง

อันมองหน้าไม่รู้ในตัวตน  อันมองคนดูฉงนในใจคิด

ฝึกให้ละเลิกชั่วในตัวจิต    เนรมิตให้เกิดแต่แท้คุณธรรม

บทกลอนและบทความโดย เฉินกุ้ยเซียง

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร คนกินเจ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

 

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home