เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

อนันตสมาทานศีล

| หมวดธรรมะ,ข้อคิดชีวิต | chomrom
เฉิน เซียง
# โพสเมื่อ 7 มี.ค. 2559
© เนื้อหานี้ ผู้โพสสร้างสรรค์เอง ® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เข้าชม 733 (1 ต่อวัน) ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0

อนันตสมาทานศีล

อนันตสมาทานศีล

 อนันตสมาทานศีลเป็นหนึ่งในหลักธรรมใหญ่ของการบำเพ็ญภายในที่กำลังจะเปิดเผยออกมาเป็นระยะในหมวดของการให้ทานและรักษาศีล ซึ่งอนันตสมาทานศีลข้อนี้ได้เกิดขึ้นในสมาธิของวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2551 โดยมีเนื้อหาให้เข้าใจง่ายๆดังนี้

อนันตสมาทานศีลคือการให้ทานและรักษาศีลแบบมิมีจำกัด  คำว่าให้ทานมีความหมายแบบไม่จำกัดนั้นหมายถึง การให้ที่ให้ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ดุจน้ำทะเลอันมองไม่สุด ให้โดยมิหวังสิ่งใดตอบแทน ให้โดยมิอยากรับตอบกลับ ให้โดยมิหวังคนสรรเสริญ เยินยอหรือนินทา โดยสิ่งที่ให้ไม่ได้หมายถึงแต่สิ่งของ แต่การให้ได้มิจำกัดคือทุกสิ่งอย่างที่ดีงาม เช่น

- แรงกาย

- แรงใจ

- น้ำใจ

- คุณงามความดี

- ความเกื้อหนุน

- หลักธรรม

- ข้อคิดอันดี

- อื่นๆ

เป็นต้น

การให้ทานและรักษาศีล แบบไม่มีจำกัด (อนันต์) นั้นในความหมายคือการให้ทานและรักษาศีล ไม่มีจำกัด ด้าน เวลา  สถานที่ วิธีการ   สามอย่างนี้อธิบายดังนี้ 

เวลา 

เวลาที่ไม่จำกัดนั้น หมายถึงการให้ทานและรักษาศีลไม่ว่าจะเวลาใด ช่วงอายุเท่าใด เมื่อไหร่ ไม่ต้องระบุฤกษ์ยามใดๆ เราก็สามารถให้ทานและรักษาศีลได้เลย  ไม่จำเป็นจะต้องรอให้อายุแก่ก่อนถึงให้ หรือต้องรอฤกษ์รอเวลาช่วงเที่ยงถึงให้ทานและรักษาศีลอย่างนี้ผิดจากการให้และปฏิติที่ถูกต้อง เพราะการให้ทานและรักษาศีลเมื่อจิตภายในพร้อมจะให้ก็จงให้ จะรักษาศีลก็ต้องกระทำ ให้ทานจะต้องเหมาะสมและพอดี ไม่ใช่ให้ทานมากไปจนตนเองและครอบครัวเดือดร้อนมากมาย การให้ทานที่บริสุทธ์จึงไม่ต้องคำนึงถึงฤกษ์ยาม เวลาอันใดให้ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ เวลาใดช่วงใดก็ได้กุศลมากนักแล สถานที่

ไม่จำกัดในเรื่องของสถานที่ นั่นหมายถึงไม่ควรที่จะเลือกเจาะจงว่าจะทำทานและรักษาศีลเฉพาะที่วัดตรงนั้น ที่ตรงโน้น สถานธรรมเฉพาะตรงนี้ แล้วจะได้บุญเยอะบุญน้อย นี่ไม่ใช่การให้ทานและรักษาศีลที่ถูกต้อง เมื่อเราจะให้ทานและรักษาศีลไม่ควรมีจิตวิตกกังวลกลัวการได้บุญมากบุญน้อย ให้ใช้ภายในตัดสิน ไม่คิดคำนึงถึงสถานที่มากมาย หากแต่ที่ที่เราจะบริจาคทำทานเขาเดือดร้อนต้องการผู้ช่วยเหลือเราก็ควรให้ด้วยจิตที่สะอาด ไม่ว่าจะบริจาคที่มูลนิธิที่คอยช่วยเหลือสังคม ให้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ให้ทานที่โรงเรียน บริจาคอาหารให้สัตว์พิการ อย่างนี้ย่อมได้กุศลเช่นกัน ไม่จำเป็นว่าจะต้องบริจาคทำทานเฉพาะวัดหรือสถานธรรมเท่านั้น  เพราะการให้อยู่ที่จิตภายในของเราที่บริสุทธิ์แล้วนั้นจิตใจย่อมผ่องใสเบิกบาน  การรักษาศีลก็เช่นกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเราก็รักษาศีลภายในของเราได้ เช่นการรักษาศีลห้าเมื่อใจเราตั้งมั่นและตั้งใจแล้วเราก็กระทำเลยไม่ต้องรอว่าจะรักษาศีลแค่เพียงไปกระทำที่วัดหรือสถานธรรมเท่านั้น แต่ให้พึงรักษาศีลภายในของเราได้ทุกที่ที่เราก้าวเดิน

วิธีการ

วิธีการก็คือการปฏิบัติในการให้ทานและการรักษาศีล เช่นการทำกุศลต่างๆ การปฏิบัติให้ทานและรักษาศีลแบบไม่จำกัดนั้น ในที่นี้หมายถึง การให้ทานและรักษาศีลแบบต่างๆไม่ถือประเพณีที่ยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติแบบมากมายในพิธีใดๆ เพราะการให้ทานเมื่อเราพึงอยากให้ก็สามารถปฏิบัติได้เลย การรักษาศีลก็กระทำได้เลยไม่จำเป็นจะต้องผ่านพิธีกรรมอะไรมากมาย ต้องปลุกเสกต้องได้รับการผ่านสิ่งโน้นสิ่งนั้นมาอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดยิ่งนัก การให้ทานและรักษาศีลภายในที่ถูกต้องนั้นไม่มีวิธีปฏิบัติที่ยุ่งยากอันใด เพียงแค่จิตคิดให้อย่างบริสุทธิ์ไม่ว่าจะปฏิบัติอย่างไร เช่นใช้แรงกายเป็นทาน  ให้หลักธรรมเป็นทาน ให้ทานด้วยคำพูดทางธรรมหรือเพื่อปลอบโยนไม่ให้กระทำความชั่วเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการปฏิบัติที่จิตภายในแสดงออกมาเป็นการให้อย่างบริสุทธิ์และได้กุศลมากกว่าการให้ที่ต้องผ่านพิธีกรรมมากมาย  หากมนุษย์ทุกคนไม่แบ่งแยกว่าวิธีการจะดีกว่ากันแล้วนั้นการให้ทานและรักษาศีลจะขาวสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงได้ จึงไม่ควรเอา เวลา สถานที่ และวิธีการมาเป็นเครื่องหน่วงกรรมไว้ ยิ่งยุ่งยากเท่าไหร่แล้วจะได้บุญเยอะนั้นเป็นความคิดที่ผิด  ต่อไปการให้ทานและรักษาศีลจะต้องเป็นการให้และปฏิบัติอย่างบริสุทธิ์ผู้คนเป็นมิตร  คิดให้ก็ให้ในสิ่งที่ดีงาม ไม่เกี่ยวว่าคุณจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน เวลาใด การให้และการปฏิบัติสามารถเผื่อแผ่ออกมาได้ทุกเมื่อ แม้แต่การแผ่เมตตาจิตก็คือการให้อย่างหนึ่งที่ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ ไม่ได้จะต้องเจาะจงถึงความยุ่งยากอันใด ให้ทานและรักษาศีลย่อมง่ายในการปฏิบัติและได้ผลลัพธ์จากภายในอย่างแท้จริง

 

การให้ทานถือศีลภายในใจสะอาด     งามดั่งวาดภายในใจสดใส

ไม่เรื่องมากไม่จำกัดชัดภายใน        คือหัวใจของการให้ปฏฺบัติได้ในทุกกาล

อนันตคือให้ไม่จำกัด                       แต่ชี้ชัดคือสมดุลจุนใจสาน

คืองามนอกงามในใจเบิกบาน            จะให้ทานต้องบริสุทธิ์ดุจทองคำ

สมาทานศีลคือการปฏิบัติชัดในจิต    ให้ใฝ่คิดถึงหลักธรรมนำเลิศล้ำ

ไม่เอนเอียงต้องรู้คู่ยุติธรรม               ย่อมจะทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าสู่ประตูนิพพาน

อนันตสมาทานศีลเป็นหลักธรรมนำให้คิด     ได้สะกิดภายในใจประสาน

รวมเป็นหนึ่งภายในใสดั่งทาน           อนันตกาลอยู่ทุกจุดภายในใสดั่งธรรม

บทกลอนและบทความโดย เฉินกุ้ยเซียง

เครือข่าย คนกินเจ และมังสวิรัติ-อนันตสมาทานศีล-1

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร คนกินเจ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

 

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home