เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

ถุงย่ามใบใหญ่เก็บอาวุธภายในให้สมบูรณ์

| หมวดธรรมะ,ข้อคิดชีวิต | chomrom
เฉิน เซียง
# โพสเมื่อ 20 พ.ค. 2559
© เนื้อหานี้ ผู้โพสสร้างสรรค์เอง ® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เข้าชม 816 (2 ต่อวัน) ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0

ถุงย่ามใบใหญ่เก็บอาวุธภายในให้สมบูรณ์

เครือข่าย คนกินเจ และมังสวิรัติ-ถุงย่ามใบใหญ่เก็บอาวุธภายในให้สมบูรณ์-1

ถุงย่ามใบใหญ่เก็บอาวุธภายในให้สมบูรณ์

(โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน  เป็นความเชื่อส่วนบุคคล  บทความนี้ไม่ได้โอ้อวดและหลอกลวงหรือหวังผลใดๆ เพียงให้เห็นและเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จิตภายใน ดำเนินไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลง)   

  นับเป็นเวลานานเกือบสองปีที่ได้มาเขียนรูปธรรมอีกครั้งซึ่งเรื่องก่อนหน้านี้คือเรื่อง ลงดาบปราบมารภายในให้สมบูรณ์ เขียนไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช 2556 มาบัดนี้ปีพุทธศักราช 2559 ครบพร้อมซึ่งรูปธรรมที่จะกล่าวบอกอันสุดท้ายคือ ถุงย่ามใบใหญ่เก็บอาวุธภายในให้สมบูรณ์

ซึ่งถุงย่ามใบใหญ่นี้จะเปรียบดั่งการเก็บอาวุธทางธรรมที่มีภายในให้ไว้เป็นระบบระเบียบภายในแต่จะมีดอกบัวใหญ่เปรียบดั่งจิตใจอันมีหลักธรรมละเอียดอ่อนคอยควบคุมให้เกิดความสมดุลสามารถจะนำอาวุธทางธรรมต่างๆออกมาใช้ให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งการเกิดวาระคู่ของอาวุธทั้งหมดจะมีรูปธรรมคือดอกบัวใหญ่ที่ฝ่าเท้าด้านขวาค่อยๆเติบโตตามถุงย่ามเพื่อให้ ประสานเชื่อมโยงเกิดความสมดุลภายในต่อกัน

อาวุธทางธรรมทั้งหมดที่จริงแล้วมีมากกว่าที่นำมาเปิดเผยแต่เพียงต้องการให้ทุกคนได้เข้าใจหลักธรรมภายในที่ปุถุชนสามารถบำเพ็ญได้จึงยกตัวอย่างหลักธรรมที่ชัดเจนมาบางส่วน ซึ่งในเรื่องนี้ก็เช่นกัน อาวุธทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในถุงย่ามใบใหญ่เพื่อรอการนำออกมาใช้โดยสภาวะจิตใจที่บริสุทธิ์ สะอาดดั่งดอกบัวงาม

โดยเนื้อหาของหลักธรรมใหญ่ที่จะต้องเข้าใจมีทั้งหมดทั้งในส่วนของอาวุธทางธรรมทั้งหมดที่กล่าวบอกแล้วและหลักธรรมเพิ่มเติมที่ต้องเข้าใจละเอียดคือ

อนันตสมาทานศีล (3 สิงหาคม พ.ศ. 2551)

มหาคุณอนันต์ (6 สิงหาคม พ.ศ.2551)

คุณธรรมอนันตกาล 3 วาระ (12 สิงหาคม พ.ศ. 2551)

ยุติธรรมอนันตกาล (12 สิงหาคม พ.ศ. 2551)

นิมิตอนันตทวีป (4 กันยายน พ.ศ.2551)

สติอนันตกาล (10 กันยายน พ.ศ.2551)

อภัยอนันตกาล (12 กันยายน พ.ศ.2551)

อภัยอนันตสมาทาน (12 กันยายน พ.ศ.2551)

โมหะอนันตโทษ (22 กันยายน พ.ศ.2551 )

อิจฉาอนันตปวารสาน (24 กันยายน  พ.ศ. 2551)

อคติอนันตอวสาน  (6 ตุลาคม พ.ศ.2551)

ยึดติดอนันตอวสาน (8 พ.ย. พ.ศ.2551)

อวัจนะอนันตอนุตตรธรรม  (26 มกราคม พ.ศ.2552)

อัตตาอนันตกาล (23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552)

กรรมอนันตทุกข์ (20 มีนาคม พ.ศ.2552)

  ทั้ง 15 หลักธรรมนี้เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่มีความหมายลึกละเอียดวันและเวลาในวงเล็บนั้นหมายถึงวันเดือนปีที่หลักธรรมนี้ก่อเกิดขึ้นภายในแล้วเขียนบันทึกออกมาจากสมาธิ ซึ่งเกิดจากการบำเพ็ญภายในในช่วงการบำเพ็ญตั้งแต่เดือนธันวาคมพุทธศักราช 2550 จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช 2559 หลักธรรมทั้งหมดถูกบันทึกไว้อย่างเงียบๆท่ามกลางการบำเพ็ญที่มีการทดสอบมากมาย  แต่ทั้งหมดของหลักธรรมที่จะได้อาวุธทางธรรมให้ครบถ้วนนั้นจะต้องบำเพ็ญท่ามกลางโลกความเป็นจริง หลักธรรมเกิดแต่ถ้าไม่เข้าใจในวิถีการดำเนินชีวิตจริงด้วยก็ไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมได้ละเอียดจึงเป็นเหตุผลที่ข้าพเจ้าต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะสามารถเขียนหลักธรรมทั้ง 15 ข้อนี้ได้ทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดได้จัดพิมพ์ขึ้นและแจกจ่ายให้ผู้พึงได้รับไปส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่สามารถลงในอินเตอร์เน็ตได้เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา เมื่อจิตใจของผู้ใดพร้อมเข้าถึงดอกบัวแรกแย้มย่อมจะเข้าใจหลักทั้งหมดได้ แต่ที่นำมากล่าวบอกเพียงเพื่อให้ทุกคนหันมาเข้าใจในตัวตน รู้ถึงบาปบุญที่มีอยู่จริง ปฏิบัติให้อยู่แต่ในคุณงามความดีสั่งสมสู่ภพภูมิที่ดี การเผยแพร่งานธรรมของข้าพเจ้าเป็นเพียงวาระในระยะช่วงชีวิตอันสั้น เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเตือนแต่ไม่พึงให้เชื่อในทุกเรื่องเราต้องปฏิบัติเอง เห็นเองถึงจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้มีปัญญาทางธรรม ไม่ใช่ปัญญาทางโลกที่คอยแต่เบียดเบียนกันและกัน  เมื่อทุกอย่างถูกเปิดเผยจนครบถ้วนก็เป็นเวลาแห่งการหมุนกงล้อแห่งธรรม เท้าที่จะก้าวเดินก็เปรียบดั่งการหมุนเวียนธรรมจักร หมุนกงล้อแห่งธรรม ขอให้จิตใจผู้ซึ่งอยู่ในธรรมประคองรักษาจิตแห่งธรรมจนกว่าชีวิตจะสิ้นและดำรงตนให้ครอบครัวอบอุ่น สอนลูกให้อยู่ในคุณธรรมความดีงาม  ถึงแม้จะไม่สามารถก่อเกิดรูปธรรมทางธรรมใดๆได้แต่ขอเพียงให้เป็นคนดีต่อครอบครัว บ้านเมือง และโลกก็ถือเป็นกุศลอันมากมาย ถ้าในบ้านในครัวเรือนเราสงบสุขสังคมย่อมสงบสุขตาม

  ทำไมถึงกล่าวว่าเก็บอาวุธภายในให้สมบูรณ์ นั่นคือการเก็บพุทธจิตธรรมญาณภายในให้สงบราบเรียบ ถึงแม้จะมีอาวุธอันคมกริบ มากมายแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์หากนำมาใช้อย่างผิดวิธี เราจะไม่เอาอาวุธมาแสดงหรืออวดอ้างแต่จะนำมาแสดงเป็นหลักธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนจะยังประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งหลักธรรมก็เปรียบเสมือนอาวุธที่จะมาฉุดช่วยจิตใจภายในให้เราเข้าถึงสภาวะแห่งธรรมที่ถูกต้อง เอาชนะจิตใจที่ไม่ดีต่างๆของเราให้ได้อย่างแท้จริง

 

รูปธรรม

เครือข่าย คนกินเจ และมังสวิรัติ-ถุงย่ามใบใหญ่เก็บอาวุธภายในให้สมบูรณ์-2

  

เครือข่าย คนกินเจ และมังสวิรัติ-ถุงย่ามใบใหญ่เก็บอาวุธภายในให้สมบูรณ์-3

ถุงย่ามใบใหญ่

   สุดท้ายทุกอย่างจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหลอมรวมเข้าสู่หลักธรรมใหญ่ทั้งหมดที่ภายในบำเพ็ญได้หากเปรียบเสมือนแล้วการบำเพ็ญภายในก็เป็นดั่งเหมือนการหลอมรวมสภาวะร่างกายและจิตใจของตนให้รวมกันเป็นหนึ่ง สู่สภาวะความสมดุลแห่งภายใน ประสานเป็นหนึ่งเดียว ความสำเร็จแห่งนิพพานย่อมสว่างและสู่หลักความเป็นจริง โดยไม่ทิ้งความเป็นจริงในเบื้องหลัง ชีวิตครอบครัว หลักธรรมชาติ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและดำเนินไปจะประสานเป็นหนึ่งเดียวสู่สภาวะของหลักธรรมภายในสว่างและงดงามท่ามกลางกิเลสและตัณหาอันมากมายเราก็จะฝ่าฟันไปได้อย่างเข้าใจ เท่าเทียมและถูกต้องในตัวตนอย่างแท้จริง

กายใจประสานงานเป็นหนึ่ง  ให้เข้าถึงหลักธรรมนำสดใส

ไม่เย่อหยิ่งนิ่งสงบจบภายใน   สว่างใสดั่งดวงแก้วแคล้วบ่วงมาร

อาวุธทางธรรมนำให้คิด       ได้สะกิดภายในใจให้กล้าหาญ

รู้ชนะรู้คุณโทษโปรดดวงมาร   ให้ประสานเป็นหนึ่งพึ่งภายใน

ท้ายที่สุดจุดที่ครบกำหนดแล้ว  คือไม่แคล้วต้องเย็บจัดเก็บไว้

ในถุงย่ามใบใหญ่ใส่เข้าไป       อาวุธใดว่าคมกริบหยิบใช้เลย

เพื่อให้เกิดความสมดุลจุนใจเหตุ  งามดั่งเนตรสุกสว่างไม่วางเฉย

จึงต้องมีหลักธรรมใหญ่เปรียบดั่งบัวงามเอย   ไม่ละเลยสร้างสมดุลจุนภายใน

วาระคู่มาพร้อมจบครบถ้วนถี่  ต่อจากนี้คือการสร้างทางสดใส

ปูแนวทางวางสมดุลจุนภายใน  ให้งามใจและงามกายได้ทุกคนเอย

บทกลอนและบทความโดย เฉินกุ้ยเซียง

รวมบทความอื่น เรื่องรวมอาวุธจุดธรรมพร้อมรูปธรรมนำสู่การบำเพ็ญ คลิ๊กอ่าน


ติดตาม อัพเดตข่าวสาร คนกินเจ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

 

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home