วิวัฒนาการของเรือดำน้ำที่น่าทึ่งของมนุษย์

วิวัฒนาการของเรือดำน้ำที่น่าทึ่งของมนุษย์
  • 1620 The Drebbel เรือดำน้ำ ลำแรกที่ประสบณ์ความสำเร็จ ในการดำน้ำ สร้าง และทดสอบโดย Cornelius Drebbe
  • 1776 The Turtle เรือดำน้ำ ลำแรก ของอเมริกา ออกแบบโดย David Bushnell
  • 1864 H.L. Hunley เรือดำน้ำ ที่ใช้ในสงครามกลางเมือง ของอเมริกา ( Amarican civil war )
  • 1867 Ictineo II เรือดำน้ำ เครื่องจักรไอน้ำ ลำแรกของโลก
  • 1941 U-boats เรือดำน้ำ ของนาซี ที่ดีที่สุดในโลกขณะนั้น
  • 1954 Nautilus เรือดำน้ำ พลังงานนิวเคลียร์ ลำแรกของโลก

รูปภาพ เกี่ยวกับ วิวัฒนาการ ของ เรือดำน้ำ


รูป เรือดำน้ำ ลำแรก ของอเมริกา ออกแบบโดย David Bushnell ในปี 1776 โดยตั้งชื่อว่า

 เรือดำน้ำ เต่า ( The Turtle )

รูป เรือดำน้ำที่ได้รับคำสั่งให้ประดิษฐโดย นโปเลียน เรือดำน้ำลำ นี้ออกแบบ และสร้างโดย Robert Fulton ที่ทดสอบดำน้ำโดยออกจากชายฝั่งประเทศฝรั่งเศล ประมาณปี 1800 – 1801 โดยมี ฟลูตัน และช่างเครื่องอีก 3 คน โดยทำความลึกได้ 7.6 เมตร ( 25 ฟุต )

รูป ในระหว่างเกิดสงครามกลางเมืองของอเมริกา ( American Civil War ) กลุ่มนักประดิษฐ ที่นำโดย Horace L. Hunley ได้นำหม้อไอน้ำ ( steam boiler ) มาประดิษฐเป็น เรือดำน้ำ และมันยังได้รับการบันทึกว่าเป็รเรือดำน้ำ ที่ใช้ในสงคราม ลำแรก โดยการติดตั้ง ตอปิโด ความเร็วในการขับเคลื่อน 4 น็อต โดยใช้แรงมือหมุน จากลูกเรือ 8 คน อากาศที่ใช้ได้มาจากท่อขนาด 1.2 เมตร สองท่อ ซึ่งนั้นเพียงพอในการออกปฎิบัิติการได้ ครึ่งชั่วโมง

เจ้าจระเข้ (The Alligator) เป็นเรือดำน้ำ ลำแรกที่กองทัพเรือสหรัฐได้สั่งซื้อ ภายในเรือมีเครื่องกรองอากาศ 2 เครื่อง และมีระบบผลิตออกซิเจน โดยขบวนการทางเคมี

เจ้าวาฬผู้ชาญฉลาด ( The Intelligent Whale ) เรือดำน้ำ ขับเคลื่อนด้วยแรงคน ที่กองทัพเรืออเมริกาสั่งซื้อในปี 1870 แต่มันไม่เคยออกปฏิบัิติการเคยซักครั้ง ภายในเรือดำน้ำประกอบ ไปด้วย ระบบกรองอากาศ , ระบบอัดอากาศเข้าสู่ถังอับเฉา ( empty ballast tank ) เพื่อให้เรือมั่นคง และมันยังเป็นแหล่งอากาศสำหรับลูกเรือขณะดำน้ำ และเจ้าวาฬผู้ชาญฉลาด ลำนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจ ให้แก่ John Holland ประดิษฐเรือดำน้ำลำแรกของเขา

ในปี ค.ศ.1900 จอร์น ฮอลแลนด์ (John Holland) ได้ขายเรือดำน้ำของเขาให้แก่กองทัพเรือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมันเป็นเรือดำน้ำที่สามารถนำไปปฎิบัิติภาระกิจได้จริง มันได้รับชื่อว่าUSS Holland (SS-1) เรือดำน้ำ USS Holland ได้รับการสั่งซื้อจาก ผู้บัญชาการกองทัพเรือ นานว่า Theodore Roosevelt ในปี 1898 โดย รูสเวลท์ได้เห็นศักยภาพของเรือดำน้ำรุ่นนี้ที่ Havana Harbor ในระหว่างสงครามระหว่างอเมริกา กับสเปน

เรือดำน้ำ USS Seal เป็นเรือดำน้ำสมัย ใหม่ ลำแรก ที่สร้างโดย ไซมอน เลค ( Simon Lake ) โดยนายเลค นั้นถือว่าเป็นคู่แข่ง คนสำคัญของ จอร์น ฮอลแลนด์ (John Holland) ซึ่งมันเป็นเรือดำน้ำที่ต้นแบบของเรือดำน้ำสมัย ใหม่ที่มีอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ในปัจจุบัน escape trunk, conning tower, diving planes, control room, and the rotating, retractable periscope

รูป เรือดำน้ำ AL9 , AL11 ขณะจอดอยู่ในท่าเรือ ( Dock )

รูป เรือดำน้ำกองทัพเรือสหรัฐ L1

รูป ส่วนประกอบเรือดำน้ำ WWII

รูป เรือดำน้ำ USS Flasher SS 249 เรือดำน้ำ ที่ ดีที่สุด ในสงครามโลกครั้งที่ 2

ในช่วงปี ค.ศ. 1940 เกิดการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี่เรือดำน้ำ รูป เรือดำน้ำ USS Tusk SS 426 Guppy type submarine

รูป ภายในห้องตอปิโด ด้านหน้าของเรือดำน้ำ

รูป เรือดำน้ำยูเอสเอส นูทิลูส ( USS Nautilus ) ซึ่งเรือดำน้ำยูเอสเอส นูทิลูส เป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ ลำแรงของโลก ที่ออกแบบให้เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฎิบัติงานได้ไกลขึ้น และสามารถปฎิบัติการได้อย่างยืดหยุ่น

รูป พื้นที่ ส่วนต่างภายใน เรือดำน้ำรุ่นใหม่ ที่ ดีที่สุดของกองทัพเรือ ชื่อว่า HMS Astute มันเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ ลำแรกของอังกฤษ เรือดำน้ำลำ นี้ ประกอบไปด้วย มิสไซล์ครูส (cruise missiles) และ ตอปิโด (torpedo ) ทำให้มันทรงอนุภาคที่สุด และด้วยระบบค้ำจุนชีวิตที่ไม่เคยมีมาก่อนในเรือดำน้ำ ที่ทำให้มันสามารถล่องเรือไปได้รอบโลก ได้โดยไม่จำเป็นต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเลย และมันจะประจำการในกองทัพเรือของสหราชอาณาจักร ในปี 2009

รูป เรือดำน้ำ ใหญ่ที่สุดในโลก เรือดำน้ำ ระดับชั้น ไต้ฝุ่น เป็นเรือดำน้ำติดตั้งขีปนาวุธ และยังเป็นเรือดำน้ำพลังงาน นิวเคลียร์ ที่ได้รับการพัฒนาโดยสหภาพโซเวียต ในปี 1980 ด้วยความสามารถในการบรรทุกมากกว่า 48,000 ตัน